آی دی کانال ها

مدرسه آزادگان:
کانال ایتای مدرسه
https://eitaa.com/azadeganm6

کانال ایتای هفتم
https://eitaa.com/azadeganm7

کانال ایتای هشتم
https://eitaa.com/azadeganm8

کانال ایتای نهم
https://eitaa.com/azadeganm9

کانال ایتای علوم هفتم
https://eitaa.com/azadeganmo7

گروه اطلاعیه ها و اخبار مدرسه در واتس آپ مخصوص پایه هفتم و هشتم
https://chat.whatsapp.com/LPOkJjbmEiPGZS3c60YlVK

گروه اطلاعیه ها و اخبار مدرسه در واتس آپ مخصوص پایه نهم
https://chat.whatsapp.com/BiNvrwnHMQI7fbcWpM5DjN

10
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید