ارسال تکالیف

آیدی تلگرام برخی از دبیران مدرسه برای ارسال تکالیف
آقای کاظمی:
https://t.me/Mk_kazemi0

آقای آدینه:
https://t.me/ARA_5172

آقای فتحی
https://t.me/azadegan_fathi

آقای رسولی
https://t.me/rasooly2020

17
امتیاز :
ارسال تکالیف
1.4 از 20 رای

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید