جدول زمانبندی فعالیت های روزانه دبیرستان نمونه دولتی آزادگان

ایام هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه مراسم صبحگاه ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ زنگ اول ۷:۴۵ تا ۹:۰۵ ۷:۴۵ تا ۹:۰۵ ۷:۴۵ تا ۹:۰۵ ۷:۴۵ تا ۹:۰۵ ۷:۴۵ تا ۹:۰۵ زنگ تفریح اول ۹:۰۵ تا ۹:۳۵ ۹:۰۵ تا ۹:۳۵ ۹:۰۵ تا ۹:۳۵ ۹:۰۵ …

جدول زمانبندی فعالیت های روزانه دبیرستان نمونه دولتی آزادگان ادامه »

کسب رتبه اول در جشنواره نوجوان خوارزمی توسط امیرعلی شادی و دوین غریبی در محور دست سازه(نرم افزار)

شهریور۹۸-در پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، در محور دست سازه دانش آموزان دبیرستان پسرانه آزادگان منطقه ۶ موفق به کسب رتبه اول شدند. به گزارش کارشناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی منطقه ۶ تهران، در پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی که از ۳۱مردادماه لغایت ۱ شهریورماه به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرتهران ، در …

کسب رتبه اول در جشنواره نوجوان خوارزمی توسط امیرعلی شادی و دوین غریبی در محور دست سازه(نرم افزار) ادامه »